Actueel - De Oude Kerk


Gemeentegesprek over vieren in de PGS - dinsdag 22 mei, 20.00-22.00 uur, Wilhelminakerk

Op dinsdag 22 mei organiseert de kerkenraad in samenwerking met de Taakgroep Vieren een PGS-brede ontmoeting rond het thema ´vieren´, waarvoor alle gemeenteleden van harte zijn uitgenodigd. In deze bijeenkomst willen we jullie met elkaar in gesprek brengen over ´vieren´ en informeren over een mogelijk palet van vieringen voor de PGS.
Het afgelopen halfjaar is de taakgroep intensief bezig geweest zicht te krijgen op de stijl en de inhoud van de huidige vieringen in de PGS, samen te zoeken naar waar het in de zondagse vieringen om gaat en te ontdekken hoe een ieder daar persoonlijk in staat. Dat waren waardevolle en verbindende gesprekken. Graag voeren we een dergelijk gesprek met alle gemeenteleden. In dit ´gemeentegesprek´ willen we jullie in de gelegenheid stellen elkaar rond een aantal kernvragen over vieren te ontmoeten. Wat raakt en inspireert je in een viering? Wat helpt je om in een viering je geloof te verdiepen? Welke kern(en) van christelijk geloof of de christelijke geloofstraditie vind je belangrijk dat die in een kerkdienst naar voren komen? Hoe wil je in een viering betrokken zijn? Wat is voor jou een reden om naar de kerk te gaan? Momenteel verkent de taakgroep verschillende profielen en typen vieringen die mogelijk in de toekomst in de PGS gerealiseerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is de veelkleurigheid van onze gemeente en het streven recht te doen aan en in te spelen op de verschillende behoeften, wensen en verwachtingen ten aanzien van het vieren. Graag delen we als taakgroep onze bevindingen tot nu toe met jullie en nodigen we jullie uit met ons mee te denken. We hopen en verwachten dat het belang van zo’n PGS-breed gesprek over vieren wordt aangevoeld en ingezien, en dat je bereid bent daar tijd voor vrij te maken. We kijken uit naar jullie komst.

terug

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.