Kerkdiensten in De Oude Kerk


In 2019: TWEE KERKGEBOUWEN PER ZONDAG GEOPEND

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest heeft besloten dat in 2019 er slechts twee kerkgebouwen per zondag geopend zijn. Het schema heeft vaste combinaties van twee vierplekken: De Open Hof + De Oude Kerk, en Wilhelminakerk + Emmakerk.

Avondgebeden in de Paastijd - 24 april, 1-8-15-22-29 mei, 5 juni

In de Oude Kerk start op 24 april een serie avondgebeden in de Paastijd, wekelijks op woensdagavond, 19.00-19.20 uur. Uit de wereld van de kloosters stamt de traditie van het bidden van de psalmen. Steeds staat de psalm van de komende zondag centraal: gelezen, gezongen, gereciteerd, in stilte overdacht, vergezeld van een antifoon of korte zangvorm, een orgelwerk, een lied, een gedicht. Twintig minuten, net genoeg om stil te worden, op adem te komen en de psalm te bidden. Gonny van der Maten zorgt voor de muziek, ds. Kees Bregman let op de woorden en hun stilte. Zeven keer een avondgebed, tot het Pinksteren is. Zoek je zo´n ´pauze´? Kom binnen via de zijingang aan de noordzijde. We zitten op ´het koor´, het verhoogde gedeelte van de Oude Kerk.

Zondag 19 mei 10.00 uur - De Open Hof: Ds. Sjoerd Zwaan uit Zwijndrecht. Geen dienst in De Oude Kerk

Organist: Cor de Jong. De cantorij van De Oude Kerk o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten werkt mee in de viering.

Zondag 26 mei 10.00 uur - De Open Hof: Ds. Gerrit Olsman - Dienst van Schrift en Tafel. Geen dienst in De Oude Kerk

We lezen deze zondag Joël 2, 21-27 en Johannes 14, 23-29. We zitten nog steeds aan tafel; straks (Johannes18,1) zal Jezus opstaan van de tafel en naar de tuin gaan waar hij door Judas wordt verraden. We lezen dit gedeelte ook ná de viering van Goede Vrijdag en Pasen omdat Jezus hier spreekt over de Geest. We zijn tenslotte onderweg naar Pinksteren. Voor Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen belooft hij hen de 1/6 Geest. Zo zullen zij deel blijven hebben aan alles wat Jezus voor hen heeft betekend. Straks zal hij uit hun oog zijn, maar nooit uit hun hart. De Geest die Jezus bezielde zal ook hen bezielen, troosten, krachten moed geven. Wij delen brood en beker met elkaar

Zondag 2 jumi 10.00 uur - Emma Kerk: Ds. Kees Bregman - Wezenzondag. Geen dienst in De Oude Kerk

Oppas en kindernevendienst

Er is altijd kinderoppas (0-4 jaar) en in de regel ook kindernevendienst (4-12 jaar). Informeer even bij de kosters of bij degenen die aanwezig zijn in de consistorie (ingang noordzijde).

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.