Kerkdiensten in De Oude Kerk


In 2019: TWEE KERKGEBOUWEN PER ZONDAG GEOPEND

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest heeft besloten dat in 2019 er slechts twee kerkgebouwen per zondag geopend zijn. Het schema heeft vaste combinaties van twee vierplekken: De Open Hof + De Oude Kerk, en Wilhelminakerk + Emmakerk.

Zondag 21 juli 10.00 uur - Open Hof: Ds. Peter van den Berg, geen dienst in de Oude Kerk

Twee verhalen over twee vrouwen (1 Samuel 1 en Lucas 10:38 e.v.). Twee verhalen waarin patronen worden doorbroken. Als lezer ben je misschien geneigd om de balans te zoeken, om als het ware boven de partijen te gaan staan. Om te denken: zo ben ik niet, zo doe ik niet! Dat lijkt nog te worden versterkt doordat Lucas het verhaal vertelt na de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Een en al balans zoeken. Maar dan horen we niet de radicaliteit in Jezus’ uitspraak: ´Er is maar één ding nodig!´ En dat brengt ons bij het Sjema Israël: Hoor / besef, Israël. Dat is het centrale gebed en tegelijk ook geloofsbelijdenis van Israël.

Zondag 28 juli 10.00 uur - Open Hof: Ds. Gerrit Olsman, geen dienst in de Oude Kerk

Op het rooster staan Genesis 18, 20-33 en Lucas 11, 1-13. Bij het Haagse Centraal Station staat in grote letters de lezen: ´Wie zoekt vindt. Maar niet altijd wat hij zocht´. Het is een citaat van Paul Biegel. Mooi bij de lezingen van deze zondag. Het gaat immers vandaag over bidden, vragen en zoeken. Jezus verzekert zijn leerlingen in het Evangelie dat het gebed niet onbeantwoord zal blijven: ´Wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt´. Dat betekent natuurlijk niet dat God in een automatisme de mens op zijn wenken bedient. De nieuwe opening vanuit de hemel zou er anders uit kunnen zien dan je verwacht.

Zondag 4 augustus 10.00 uur - Ds. Rene Rosmolen uit Hoogland

Zondag 11 augustus 10.00 uur - Ds. Peter van den Berg

Zondag 18 augustus 10.00 uur - Ds. Hans Breunese

Zondag 25 augustus 10.00 uur - Ds. Kees Bregman

Zondag 1 september 10.00 uur - Open Hof: Ds. Gerrit Olsman, dienst van schrift en tafel, geen dienst in de Oude Kerk

Oppas en kindernevendienst

Er is altijd kinderoppas (0-4 jaar) en in de regel ook kindernevendienst (4-12 jaar). Informeer even bij de kosters of bij degenen die aanwezig zijn in de consistorie (ingang noordzijde).

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.