Kerkdiensten - "Kerkradio" in De Oude Kerk


Kerkdiensten uit De Oude Kerk direct via internet te beluisteren

De diensten in De Oude Kerk kunnen ´live´ beluisterd worden via internet. Net als de andere kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest is ook De Oude Kerk aangesloten op het netwerk van AUDIOserver. Klik op het logo links in de navigatiebalk of op:

Kerkdiensten beluisteren zonder internet

Gemeenteleden, die geen internetaansluiting hebben, kunnen meeluisteren via een zogenaamd ´Lukas kastje´. Hielke Wiersma is contactpersoon voor vragen over deze vorm van kerkradio. Naast meeluisteren op het moment dat de kerkdienst gaande is, is het ook mogelijk diensten op een later tijdstip te beluisteren.

Liturgie aanvragen

In verband met eventuele auteursrechten wordt de liturgie niet (meer) op deze website gepubliceerd. In plaats daarvan kunt u zich hier aanmelden om de liturgie wekelijks per email te ontvangen. U kunt zich eventueel later hier ook weer afmelden.

Opgenomen kerkdiensten beluisteren.

In principe wordt elke dienst digitaal opgenomen en is enige tijd via de website van kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Voordat u dit kunt doen moet u eerst uw wachtwoord opgeven.Op dit moment zijn de volgende diensten beschikbaar:

Zondag 18 februari - Ds. Kees Bregman, dienst van Schrift en Tafel – 1ste zondag veertigdagentijd, organist Gonny van der Maten

´Ik zorg voor jou´ is het thema dat Kind op Zondag geeft aan de reeks verhalen over Jezus voor de zondagen op weg naar Pasen. Dat begint bij het zinnetje ´Hij was bij de wilde dieren en engelen zorgden voor hem´ (Marcus 1:12). Het beeld bij deze lezing komt van de Franse kunstenaar Jean Luc Bonduau uit Lille. Foto´s van zijn kruiswegstaties markeren deze Veertigdagentijd de weg van de Heer en van wie Hem volgen. De 6e statie toont Veronica, de vrouw die Jezus´ gezicht teder droogt, als hij de kruisweg gaat. Een rimpeling van mededogen in een wereld van geweld, ragfijn als de aandacht van engelen. Laat zo´n gebaar nu zo sterk zijn, dat je er ´wilde dieren´ mee kunt temmen! Veertigdagen: het wordt tijd om aan te sluiten bij de Ene die ons onweerstaanbaar voorgaat naar zijn wereld van hoop. "Keer mij tot U, opdat ik zie, uw land van melk en honing – waar uw liefde wordt gedaan, vinden wij uw woning!" zo zingen we van zondag tot zondag de aanroeping. In deze viering speelt Gonny van der Maten een prelude van Maurice van Elven (1950) over ´Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig´, een orgelvers van M. Weckmann over ´O wir arme Sünder´ (LB 574); de Fuge über ´O Traurigkeit, o Herzeleid´ en ´Herzliebster Jesu´ van Joh. Brahms en tijdens de rondgang van Brood en Wijn ´O Mensch bewein dein Sünde gross´ van Joh. Seb. Bach.

Zondag 11 februari - Ds. A.M. Parmentier-Blankert uit Hilversum m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

De cantorij zingt o.a. het kyrie en gloria van Cor de Jong (in de geest van Rheinberger) en ´A prayer for peace´ van David Lord.
De doorgaande lezing brengt ons bij Marcus 1:40-45 – een bijzondere ontmoeting – op uitleg en verkondiging antwoordt het ragfijne lied van Ad den Besten (LB 920): ´Gij hebt, o God, die broze bestaan gewild´. Gonny van der Maten speelt in deze viering Voluntary for the Trumpet (Andante) van John Stanley en twee delen uit de Suite Gotique van Léon Boëllmann: Prière à Notre-Dame en Toccata.

Zondag 28 januari - Ds. Gerrit Olsman m.m.v. de cantorij

Feestelijke viering in het kader van het Orgelfestival, m.m.v. ds Gerrit Olsman, de cantorij van De Oude Kerk en een strijkersensemble o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten. Het strijkersensemble bestaat uit Eeva Koskinen en Marguerite de Waal – viool, Esther Iglesias – cello en Nienke Kosters – contrabas. Uitgevoerd worden delen van de ´Kleine Orgelmesse´ van Joseph Haydn en een kerksonate van Wolfgang Amadeüs Mozart. Jan Jansen draagt bij met Allegro con brio in D Dur (hob.16/37) van Haydn en Allegro assai in F Dur (KV 280) van Mozart. De cantorij zingt het anonieme Rejoice in the Lord always bewerkt door David Willcocks.
Dit kerkelijk jaar is de evangelielezing uit Marcus leidend. Omdat Marcus geen kerstverhaal heeft, komt het eigen accent van dit evangelie pas in de tijd van de Verschijning naar voren. We horen Marcus 1:21-28 – over het eerste spreken van Jezus, heilig, d.w.z. hoogenergetisch en verbindend. Wanspraak en haatpraat deinzen voor hem terug.

Zondag 14 januari - Ds. Kees Bregman, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

In het kader van het Orgelfestival krijgt de viering van Woord en Brood & Beker op Kanazondag een bijzonder accent. Allerlei elementen uit de liturgie krijgen muzikaal gezelschap van delen uit de Grote en Kleine Orgelmis van Joh. Seb. Bach, zgn. ´orgelverzen´, zoals BWV 671 Kyrie, Gott Heiliger Geist; BWV 675 Gott in der Höh´ allein sei Ehr; en BWV 683 Vater unser im Himmelreich. Verder speelt Gonny van der Maten een Duet uit de III. Clavierübung en tot slot de Fuga in Es BWV 552/2 van Joh. Seb. Bach. De cantorij zingt het Kyrie Gott Heiliger Geist. We lezen Johannes 2:1-11 over het ´principe´ teken van Jezus. Eerst roept zijn moeder uit de nood van mensen. En dan laat hij Gods glorie zien, niet meteen, niet op afroep, maar als zijn uur gekomen is. Het gaat van kyrie naar gloria, onweerstaanbaar. Mooi om musisch en mystiek over te mijmeren. Reden om te blijven hopen. In deze viering groeten we Richard Pol, die afscheid neemt als ouderling voor bestuurszaken. Bedankt voor alles, Richard!

Zondag 7 januari - Ds. ds Geertien Morsink uit Zeist, organist Gonny van der Maten

Op de zondag van de Verschijning wordt naar oude gewoonte het evangelie van de Ster gelezen (Mat. 2:1-12). Gonny van der Maten speelt in deze viering bewerkingen van Wie schön leuchtet der Morgenstern van Hugo Distler en Dieterich Buxtehude, en de bekende Cantilena van Joseph Rheinberger.

Zondag 31 december - Ds. Kees Bregman, cantor-organist Gonny van der Maten, Oudejaarsdienst

De laatste dag van het jaar valt samen met de eerste dag van de week. ´Dit is geen einde nog, maar / een voorgoed begonnen begin´ (Nijhoff). We lezen Lucas 2 over Simeons lofzang naast Kolossenzen 1 over Christus als beeld van de onzichtbare God. In de kanteling van de jaren leven we in een kosmisch verband – dat maakt een ´gelukkig nieuwjaar´!

Zondag 24 december - Drs. Thilly Addink, 4e van Advent morgengebed

´Rorate coeli – dauwt hemelen´. Een ingetogen viering in het teken van de vierde zondag van Advent. Uit het evangelie lezen we Maria’s ´ja-woord´ – haar antwoord op het aanzoek van de Ene – het meest persoonlijke wat iemand kan zeggen. Met ´Kom tot ons, de wereld wacht´ (LB 433) wordt dit stille uur een opmaat voor het grote feest van Christus´ geboorte.

Zondag 24 december - Ds. Kees Bregman, Kerstnachtdienst m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Bespeling van het nieuwe orgel en samenzang vanaf 21.10 uur. Een zinnetje uit het gedicht ´Over engelen´ van de Poolse dichter Czeslaw Milosz vormt het motto voor de viering in de kerstnacht: ´Het is dadelijk dag!´ Wat zou het kerstfeest zijn zonder engelen? Deze boodschappers maken een verschil van nacht en dag. Om meegenomen te worden door hun boodschap vieren we met lied en stilte de komst van de Ene in wie de nieuwe dag aanbreekt.

Maandag 25 december - Ds. Kees Bregman, Kerstdienst m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor Gonny van der Maten en organist Jan Jansen

´Heel de mens´ luidt het thema op Kerstmorgen, aansluitend bij een sterk woord dat Lucas aan het de pasgeborene van Betlehem geeft: heiland – d.i. hij die heel maakt. Hoe Hij heel maakt zal ons bezielen!

Zondag 17 december - Ds. Kees Bregman, 3e van Advent, Gaudete - dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Op de vreugdezondag op weg naar Kerst vieren we de Maaltijd van de Heer en nemen we afscheid van ambtsdragers die aan het einde van hun periode zijn en met de start van de nieuwe structuur van de PGS hun taak voltooid zien. Het thema vanuit het Adventsproject ´Boek vol verwachting´ luidt: Hoop – we lezen Jesaja 35, over de woestijn die gaat bloeien ´als een roos´.

Zondag 10 december - Ds. G. Morsink uit Zeist, 2e van Advent, m.m.v. het strijkersensemble en hoornist Dirk-Jan van Harten.

Het strijkersensemble bestaat uit Anneke Dufour (viool), Kirsten Reijneveld (viool), Magda Jansen (altviool) en Nickie van der Wulp (cello). Zij spelen o.a. de Romance in As Dur van W.A. Mozart / J.M. Haydn en Jesus bleibet meine Freude (uit Cantate 147) van Joh. Seb. Bach. De viering opent met het Suscepit Israel uit het Magnificat van Bach.
In dit zogenaamde B-jaar is Marcus de leidende evangelielezing, maar omdat Marcus nauwelijks adventsteksten heeft, lezen we uit Johannes, over de aankondiging van de Komende door ´Johannes de voorloper´ (Joh.1:19-28).
Tien december is ook de dag van de mensenrechten. De symbolische schikking heeft daarom de met prikkeldraad omwikkelde kaars van Amnesty International in het midden.

Zondag 3 december - Ds. Jos van Oord uit Amersfoort, 1e van Advent, Marjan Prins (fagot en blokfluit) en Esther Nuijten (blokfluit).

Onder het motto ´Een boek vol verwachting´ lezen we in de tijd van Advent uit Jesaja, in het spoor van Kind op zondag. Jesaja is bij uitstek de profeet van het nieuwe begin. Zijn eerste woord is ´troost´ (Jes.40:1-11). Je hoort daarbij de machtige inzet van de tenor in Händels ´Messiah´: Comfort ye my people. De symbolische schikking verbeeldt de weg door de woestijn, terug uit ballingschap, naar de stad van vrede. Dat geeft zicht op toekomst, zoals het projectlied zingt: ´Jesaja schreef zijn tijd voorbij, zo geeft hij hoop aan jou en mij´. Terwijl de dagen van december donkerder worden, groeit van zondag tot zondag het spoor van licht!
De muziek in deze viering komt uit Sonata di chiesa G.Ph.Telemann (1681-1767). In de tijd van Advent gaat de gemeente na de zegen weer zitten voor een kort muzikaal besluit. Dit keer is dat de Sarabande (uit Partita in c moll, BWV 997) van Joh. Seb. Bach.

Aanvragen wachtwoord voor de Kerkradio

Het wachtwoord voor de Kerkradio kunt u aanvragen bij de
Webmaster van De Oude Kerk. U ontvangt het wachtwoord per email.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.