Kerkdiensten - "Kerkradio" in De Oude Kerk


Kerkdiensten uit De Oude Kerk direct via internet te beluisteren

De diensten in De Oude Kerk kunnen ´live´ beluisterd worden via internet. Net als de andere kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Soest is ook De Oude Kerk aangesloten op het netwerk van AUDIOserver.

Kerkdiensten beluisteren zonder internet

Gemeenteleden, die geen internetaansluiting hebben, kunnen meeluisteren via een zogenaamd ´Lukas kastje´, deze worden beheerd door de Diaconie. Naast meeluisteren op het moment dat de kerkdienst gaande is, is het ook mogelijk diensten op een later tijdstip te beluisteren.

Liturgie aanvragen

In verband met eventuele auteursrechten wordt de liturgie niet (meer) op deze website gepubliceerd. In plaats daarvan kunt u zich hier aanmelden om de liturgie wekelijks per email te ontvangen. U kunt zich eventueel later hier ook weer afmelden.

Opgenomen kerkdiensten beluisteren.

In principe wordt elke dienst digitaal opgenomen en is enige tijd via de website van kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Voordat u dit kunt doen moet u eerst uw wachtwoord opgeven.

Op dit moment zijn de volgende diensten beschikbaar:

Zondag 25 augustus - Ds. Hans Breunese

Op de 10e zondag van de zomer zet Psalm 86 de toon. Gelezen wordt het evangelie dat verhoudingen omkeert: Lucas 13:22-30. Gonny van der Maten speelt in deze viering Praeludium in g moll (BWV 535) van Joh. Seb. Bach (1685-1750), Drie variaties over ´De eersten zijn de laatsten´ van Albert de Klerk (1917- 1998) en Menuet (uit: Suite Gotique) van Léon Boëllmann (1862-1897).

Zondag 18 augustus - Ds. Kees Bregman

´Als het leven een reis is, en we allemaal onderweg zijn, waar ben jij dan?´ Rein Pol geeft een beeld van ons bestaan als ´mens onderweg´ door een trein te schilderen in allerlei landschappen en jaargetijden. We kijken naar De blauwe Engel – zomer waar het dieseltje een bloeiende reuzenberenklauw passeert. Zo leven wij, tussen natuur en techniek. Intussen horen we in het nieuws meer en meer berichten over klimaatverandering en uitputting van de aarde. De julimaand was heter dan ooit en Earth Overshoot Day is dit jaar al gepasseerd (op 29 juli). Zal de aarde genoeg voeding kunnen geven voor alle bewoners van ´ons gemeenschappelijke huis´. Hoe vinden we gelovig geïnspireerd antwoorden op klemmende vragen over klimaat en voedsel? In deze zomerdienst luisteren we naar de wijsheid van Psalm 104. Focus ligt bij vers 24/27-30: Al uw schepselen zien ernaar uit dat U voedsel geeft .. de Eeuwige geeft de aarde een nieuw gelaat. Als mensen horen we bij ´al uw schepselen´ en we zijn dat niet alleen. Dieren en planten zijn dat ook. Daar valt iets te leren over samen leven op deze goede aarde. Met de kinderen zingen we een versje voor thuis bij de maaltijd (LB 227). Jonathan Kooman speelt in deze viering een Larghetto van F. Peeters (1903-1986), het Andante uit de Sinfonia in D van J.P.A. Fischer (1698-1778) en tot slot de Fantasia sopra Freu dich sehr, o meine Seele van J.L. Krebs (1713-1780).

Zondag 11 augustus - Ds. Peter van den Berg

De lezingen zijn uit Jesaja 65: 17, 18; Hebreeën 11: 8 – 16; Lucas 12: 32 – 40. Dromen en idealen zijn tegenwoordig eerder verdacht dan aanstekelijk. Maar waarom zou je op weg gaan als je geen beeld hebt van het doel? Of op zijn minst nieuwsgierig? Of zijn wij armer dan de duizenden pelgrims die ooit op pad gingen? Elly Meijer spelt bij aanvang: "Preludium in F-dur" van J. C. Hermann ( 1751-1825), bij de collecte: "Impromptu over een opgegeven thema (1835)" van G. E. Dercx ( 1801- 1864),en tot slot: "Het volle Werk, met een zacht Clavier" van W. G. Hauff jr ( 1793- 1856). De drie stukken zijn gebaseerd op orgelbouwer van Oeckelen; in een radioserie uit 1993 is aan deze orgelbouwer aandacht gegeven en vervolgens een orgelboekje door Dick Sanderman uitgegeven met orgelwerken uit de tijd van deze bouwer.

Zondag 4 augustus - Ds. Rene Rosmolen uit Hoogland

Zondag 30 juni - Ds. Klaas Holwerda, Dienst van Schrift en Tafel

Op de tweede zondag van de zomer begint het Oecumenisch leesrooster aan het zgn. ´reisverhaal´ van Lucas (9:51-62). Jezus gaat met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem, symbool voor een toekomst van vrede, maar hoe kom je daar? Er is geen gemakkelijke weg, maar er is geestelijk voedsel en bemoediging onderweg! Gonny van der Maten speelt in deze viering bij aanvang Ein feste Burg van G.F. Kauffmann, tijdens de collecte Voluntary in D (Adagio, Andante Largo, Moderato) van J. Stanley, bij de communie Schmücke dich, o liebe Seele van G.A. Homilius en tot slot de Fuga in e moll van Dieterich Buxtehude.

Zondag 23 juni - Ds. Kees Bregman, m.m.v. de cantorij en kinderkoor o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

P&P zijn de apostelen naar wie in vroeger tijden de grote kerk van Soest genoemd was. Op de heiligenkalender is 29 juni de dag waarop hun ultieme inzet voor de zaak van het evangelie wordt herdacht. Daarom vonden we de zondag ervóór een goed moment om de grote foto´s (gemaakt door Karel Nelis voor de Open Monumentendag) weer eens tevoorschijn te halen en het verhaal van Petrus en Paulus te vertellen. Ook de beelden van Maria / Madonna zullen niet ontbreken, want de gemeente van Christus is van mannen én vrouwen (en nog veel meer natuurlijk). We zingen deze zondag achter de kinderen aan ´Heer ontferm U´ en ´Gloria in excelsis´. Zij zingen vrolijke liedjes over Petrus en Paulus. De cantorij zingt het motet ´Tu es Petrus´ van Gabriël Fauré en we lezen uit Lucas 9 hoe Petrus Jezus als Messias belijdt (dat is de ´petra´, de rots waarop Hij zijn gemeente bouwt). Over Paulus horen we uit zijn oudste brief, die aan de Galaten (1:13-19 en 2:1-2, 6-10). Cantorij en kinderkoor zingen samen ´Jubilate Deo´ van Jaco van Leeuwen (*1962). Jan Jansen speelt in deze viering Een vaste burcht is onze God (1e deel) van Jan Zwart (1877-1937), Allegro in e moll (BWV 1019) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en Allegro con brio e maestoso (uit Sonata IV Op. 65/4) van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Kortom, het wordt een feestje. Wees welkom.

Zondag 16 juni - Prop. Marie-Christine Hansen - Couturier

Zondag 9 juni - Ds. Kees Bregman - Pinksteren m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

Onder het motto ´Groeten van God´ lezen we op Pinksteren de slotwoorden uit de eerste brief van Petrus. ´Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met u allen die één bent in Christus´ herinnert aan het ´blazen´ van Jezus over zijn leerlingen op de avond van Pasen, waarbij hij zei: ´Ik wens jullie vrede. Ontvang de Heilige Geest´. Op Pinksteren gaat het over hoe God ons ´adem geeft´ en hoe we elkaar ´adem geven´. Daarbij moet veel gezongen worden, want dat is ´adem geven´ bij uitstek! De cantorij opent met het gregoriaanse Veni Sancte Spiritus en zingt de gemeente voor in het Hallelujah (LB 338M) en de nieuwe liederen LB 692 (Wij wachten op de Geest beloofd) en 658 (Gods adem waait zijn woorden uit de hoge). Het klassieke ´Nu bitten wir den heiligen Geist´ van Johann Staden (1581-1643) zet de toon voor de gebeden. In deze viering speelt Gonny van der Maten het Allegretto uit Sonate IV van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) en tot besluit het uitbundige ´In dir ist Freude´ (mel. LB 675 ´Geest van hierboven´) van Joh. Seb. Bach (1685-1750). We kijken uit naar een Pinksterdienst die ons ´op adem´ brengt!

Zondag 28 april - Ds. Erik Idema uit Nijkerkerveen

Op de achtste dag na Pasen zet Psalm 81 de toon en zingen we nog een keer het Paasgloria ´Christus onze Heer verrees´! In dit Lucasjaar is deze zondag gewijd aan het verhaal van de Emmaüsgangers (24:13-35). Rens Bijma speelt in deze viering delen uit Voluntary opus 6.6 in D uit 1752 van John Stanley. Deze zondag na Koningsdag zingen we na de zegen twee coupletten van het Wilhelmus, het lied van moed en vertrouwen dat Nederland draagt.

Zondag 21 april Ds. Kees Bregman, Pasen, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

´Er gaat een wereld voor je open´ luidt het thema van de Paasmorgendienst, geïnspireerd op het Paaslied van Novalis ´Ik zeg het allen dat Hij leeft´ én de ets van Marcus van Loopik over ´Tikkoen Olam´ (herstel van de wereld). Over de grote verandering die de opstanding van Jezus Christus heeft ingeluid!

Zaterdag 20 april - Ds. Gerrit Olsman en Kees Bregman, Paaswake - Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

In de liturgie van de Paasnacht wordt er vooral gevierd. In de rite van licht, water, vuur, lezingen en de maaltijd van de Heer worden de symbolen en verwijzingen van het paasgeheim beleefd. Het thema van de Paaswake luidt ´Ontwaken´. Ds. Gerrit Olsman en ds. Kees Bregman gaan samen voor. Jongeren werken mee in de lezingen. Cor de Jong (orgel), Marjan Prins (blokfluit) en Antigoni Seferli (barokcello) voeren met de cantorij onder leiding van Gonny van der Maten ´Gute Nacht o Wesen´ uit het motet ´Jesu meine Freude´ van Joh. Seb. Bach uit. Het sprankelende ´Christ the Lord is risen again´ van John Rutter onderstreept de Paasvreugde die in de nacht begint!

Vrijdag 19 april - Ds. Gerrit Olsman, Goede Vrijdag, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

De cantorij o.l.v. Gonny van der Maten en m.m.v. organist Jan Jansen, zingt deze avond ´Via Crucis´ van Franz Liszt, een werk voor koor, solisten en orgel. De Christuspartij wordt door bariton/tenor Kris van der Meij gezongen. De ´Via Crucis´, een van de laatste werken van Liszt, is gewijd aan de veertien kruiswegstaties. De teksten daarvan kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: korte Bijbelcitaten of de titel van één van de veertien staties van de kruisweg. Deze worden alle gezongen in het Latijn, behalve het Aramese citaat ´Eli, Eli ...´ gregoriaanse hymnen: ´Vexila Regis´ en ´O crux ave´ en de sequens ´Stabat Mater´ en Lutherse koralen: ´O Haupt voll Blut und Wunden´ en ´O Traurigkeit´. Sommige staties zijn bij Liszt ´woordeloos´, zoals de vierde statie waarin Jezus zijn moeder ontmoet. Dit treffend beeld spreekt zo voor zichzelf dat Liszt hier geen tekstduiding aan toevoegt. In de orde van dienst zijn de teksten en vertalingen opgenomen en ook de afbeeldingen van de staties van de hand van Jan Toorop.

Donderdag 18 april - Ds. Kees Bregman, Witte Donderdag - Dienst van Schrift en Tafel

Witte Donderdag is het dankbare begin van de drie dagen van Pasen. In de overweging staat Psalm 23 centraal, aansluitend bij een ets van Marcus van Loopik. Daarna delen we Brood en Wijn in de kring. Aan het eind van de viering wordt de avondmaalstafel afgeruimd, als teken dat Jezus in eenzaamheid de kruisweg gaat.

Zondag 14 april - Ds. Kees Bregman, Palmzondag

Meteen om 10.00 uur beginnen de kinderen met het versieren van de palmpaasstokken. Aan het eind van de viering is er de feestelijke Palmpasenoptocht. Palmzondag heeft twee gezichten, de kleur wisselt van rood naar paars: intocht en passie. We lezen van beide uit Lucas 19:28-40 en 23:32-34/44-49 en staan stil bij het eerste wat Jezus zei toen hij gekruisigd werd: ´Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.´ Hoe zouden we daarvan íets kunnen begrijpen en leven? Laat Jezus zijn beulen wegkomen alsof ze ´ontoerekeningsvatbaar´ zijn? Maar waar blijft dan de verantwoordelijkheid van daders die kwaad doen? En waar blijft de rechtvaardigheid voor slachtoffers? De kracht van vergeving ligt in het hart van het christelijk geloof, maar intussen blijft een zinnetje van de joodse filosoof Levinas knagen: ´Een wereld waarin vergeving almachtig wordt, is onmenselijk.´ In uitleg en verkondiging staan we stil en worden we stil bij deze trage vragen. Er is iets tussen Jezus en God, zijn Vader, waarin hij ons door zijn woorden betrekt. ´Uw liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel mijn hart en ziel.´ Gonny van der Maten speelt in deze viering Macht hoch die Tür, die Tor macht weit van Joh. Nepomuk David (1895-1977), O Lamm Gottes, unschuldig van Joh. Seb. Bach (1685-1750) en als verstilde afsluiting Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen van Klaas Bolt (1927-1990).

Zondag 7 april - Ds. Kees Bregman m.m.v. organist Jan Jansen en de cantorij o.l.v. cantor Gonny van der Maten

Zondag Judica (´Schaf mij recht´ uit Psalm 43) is de eerste passiezondag. Op weg naar Pasen worden we geconfronteerd met het kruis. ´De schreeuw van het bloed´ heet de ets van Marcus van Loopik voorop het liturgieblad. De cantorij zingt in deze viering een eigentijds kyrie van Hayo Boerema en de klassieker Turn thy face from my sins (Psalm 51) van Thomas Attwood (1765-1838). Jan Jansen speelt werk van Johann Sebastian Bach (Sei gegrüsset Jesu gütig en Herzlich thut mich verlangen) en van Domenico Scarlatti (sonate in f moll). We lezen het evangelie uit Lucas 20, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, en staan stil bij het intrigerende zinnetje dat Jezus uit Psalm 118 citeert "De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworde". Wat is en doet een ´hoeksteen´? Liggen, zou je zeggen, tamelijk passief. Maar in Bijbeltaal zijn ´stenen´ levend (1 Petrus 2:4-9), dus actief! Het gaat om mensen en hun verhoudingen tot elkaar en tot de Ene. Daar valt ongetwijfeld veel te leren.

Zondag 24 februari - Ds. C.J. Menken-Bekius uit Zeist

Sterke woorden van Jezus klinken in de evangelielezing, Lucas 6:27-35. Het wondermooie lied LB 853 ´Ik zoek U in den blinde´ antwoordt op de verkondiging. Gonny van der Maten speelt in deze viering een 16e-eeuws Praeludium van Thomas Oldfield, Allein Gott in der Höh´ sei Ehr (BWV 675) van Joh. Seb. Bach en tot slot een Toccata van Albert de Klerk.

Zondag 17 februari - Ds. Gerrit Olsman - Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

In deze dienst van Schrift en Tafel lezen we Jeremia 17: 5 – 10 en Lucas 6:17-26. Anders dan bij Mattheus doet Jezus zijn uitspraken van ´zalig´ en ´wee´ bij Lucas in de tweede persoon meervoud. Daarmee vestigt Hij de aandacht op de aangesprokenen: een grote schare van zijn leerlingen, evenals een grote menigte uit het volk uit heel Judea, uit Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon. Die aandacht wordt versterkt doordat Jezus zijn blik opheft naar zijn leerlingen zodra Hij begint te spreken. In deze viering speelt Gonny van der Maten Ein feste Burg van Georg Friedrich Kauffmann, Concerto del Sigr. Torelli, bewerkt voor orgel door Johann Gottfried Walther en Fuga in c moll (BWV 537) van Joh. Seb. Bach. De cantorij zingt naast de Thomasmis van Jan Raas een bewerking van de zaligsprekingen van de Heer: LB 989 ´Gelukkig de armen van geest´. Bij de rondgang van Brood en Wijn klinkt het Ave verum van Wolfgang Amadeus Mozart.

Zondag 10 februari - Ds. Kees Bregman

In de periode tot de veertigdagentijd (t/m 24 februari) lezen we in de kerk de verhalen uit het boek Ester: het (incognito Joodse) meisje dat koningin wordt aan het Perzische hof en te maken krijgt met een hatelijke poging haar volk uit te roeien. En intussen is het steeds de vraag hoe God erbij betrokken is (Zijn naam wordt in het hele boek Ester niet genoemd) en of mensen de moed zullen hebben tegen de antimacht in het geweer te komen. ´Ja, jij!´ is het thema van Kind op zondag voor deze weken. Ds. Kees Bregman vervolgt zijn serie preken over het boek Ester. We lezen uit hoofdstuk 5 en 7 waarin Ester koning Ahasveros en Haman tweemaal uitnodigt voor een maaltijd. Over moed verzamelen om te doen wat je moet doen en te durven zeggen wat je moet zeggen moet – daarover zal het gaan.

Maandag 24 december - Ds. Kees Bregman - Kerstnachtdienst m.m.v. organist Cor de Jong, violisten Peter de Wit, Michel Oey en Frans Boendermaker, cellist Maarten Jansen en de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

Verrast door de grote belangstelling voor het ´Festival of Poetry and Carols´ afgelopen zondag willen we vanuit het kernteam er de aandacht op vestigen dat de Oude Kerk met ongeveer 300 kerkgangers echt vol is en dat de kosters uit veiligheidsoverwegingen niet méér mensen kunnen toelaten. Daarom ons advies: kom tijdig of kom op kerstmorgen!
Vanaf 20.10 uur is er orgelmuziek (Cor de Jong speelt werken van Buxtehude) en samenzang van kerstliederen. Om 21.30 begint de kerstnachtdienst. Het thema luidt ´Licht-inval´. Het kerstevangelie verhaalt van een plotseling doorbrekend (in-brekend?) licht-van-God, eerst een angstige ervaring, dan een richtinggevend perspectief. Met hulp van eigentijdse poëzie zoeken we naar zulke ´klaarheid´ waardoor je werkelijk léven kunt! De cantorij zingt ´Das neugebor´ne Kindelein´ van Dieterich Buxtehude (1637-1707) met begeleiding door de strijkers, de carols Away in a manger (Chilcott) en All bells in paradise (Rutter) en als uitgeleide het sprankelende Gaudete.

Zondag 23 december - Drs. Thilly Addink, organist: Gonny van der Maten - 4de Advent

´Rorate caeli – ´Dauw, hemel, van omhoog, laat dalen gerechtigheid uit de wolken´ zingt het keervers voor de vierde zondag van Advent bij Psalm 19. Het evangelie verhaalt van de ontmoeting van Maria en Elisabeth. Zo kort voor kerst nog een bezinnende opmaat naar het feest van de menswording van het Woord, door het licht, de kracht, de Geest van de liefde, zoals een sprekend lied van René van Loenen zegt. In deze viering speelt Gonny van der Maten de bewerking van het gregoriaanse Rorate caeli (Choral orné) door Jeanne Demessieux (1921-1968) en twee werken van Hugo Distler (1908-1942): Choral "Nun komm´ der Heiden Heiland" mit Variationen en Deel II uit Orgelsonate.

Zondag 16 december - Ds. Kees Bregman - Dienst van Schrift en Tafel - 3de Advent

Voor één keer in deze decemberweken kleurt de liturgie roze – als de dageraad: het licht begint door te breken. Sefanja en Paulus nemen ons mee in hun geloof, dat een wereld van vreugde en vriendelijke mensen werkelijk zal komen!

Zondag 9 december - Ds. A.M. Parmentier-Blankert uit Hilversum - 2de Advent - m.m.v. Lieke Loosjes (hobo) en Judith Kamerman (sopraan) - Cantate: Endlich wird die Stunde schlagen – G.Ph.Telemann

In deze dienst wordt de cantate Endlich wird die Stunde schlagen van G.Ph. Telemann (1681-1767) uitgevoerd. Zo, en ook op andere manieren, met kyrie en verstilling en sprekende keerverzen krijgt de tijd van Advent een extra accent in de liturgie. Vanuit het thema ´Geloof met me mee´ staan deze zondag de persoon van Johannes de Doper in het licht, de voorloper, die de weg voor de Komende baant – ´De toekomst is al gaande´! (LB 605). Gonny van der Maten speelt in deze viering Grave en Presto uit Sonate für 2 Klaviere und Pedal van Georg Philipp Telemann en Nun komm´, der Heiden Heiland van Joh. Seb. Bach.

Zondag 2 december - Ds. Gerrit Olsman - 1ste Advent

De kinderen van de nevendienst nemen ons de komende tijd mee in het adventsproject ‘Geloof met me mee!’ dat in alle kerken van de PGS gevolgd wordt. Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Op de eerste zondag van Advent is de oude Johannes op Patmos degene die ons meeneemt in zijn visioen van Gods nieuwe wereld. Er komt bericht uit de hemel! (Openbaring 1 en 8).

Zondag 25 november - Ds. Kees Bregman - Laatste zondag van het kerkelijk jaar, m.m.v. organist Jan Jansen en de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

Met twaalf kaarsen in de schikking en vele lichtjes rondom gedenken we onze lieve ´mensen van voorbij´; we noemen hun namen hardop en in stilte en vertrouwen hen en onszelf toe aan het licht van de Eeuwige – ´Een licht van God is de ziel van de mens´. Als overweging lezen we hoofdstuk 7 uit Openbaring, over de menigte zonder getal, en de Ene die alle tranen afwist. De cantorij zingt gregoriaans ´Requiem aeternam´ en ´In paradisum´ en ´Selig sind die Toten´ van Hugo Distler en ´Wachet auf´ van Günter Bialas. Jan Jansen speelt o.a. Wachet auf ruft uns die Stimme van J.S. Bach.

Zondag 18 november - Ds. Gerrit Olsman

Door omstandigheden is de scholendienst i.s.m. CBS De Werveling verschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Zondag 11 november - Ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam - Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

Intussen zijn we in de loop van het kerkelijk jaar op zeven zondagen vóór Kerst gekomen. In vroeger tijden begon toen al de Advent. De drie zondagen van de Voleinding (zoals ze volgens de Lutherse traditie heten) markeren een opmaat naar Advent. Voor deze periode geeft het Oecumenisch leesrooster een alternatief spoor uit het Bijbelboek Openbaring. Even raadselachtig als intrigerend, even onthutsend als lyrisch. De komende zondagen lezen we uit dit boek en laten ons optillen door zijn vergezichten. De lezing van Openbaring begint bij hoofdstuk 4 en 5. De cantorij zingt tussen de lezingen de antwoordpsalm 146 uit Gezangen voor liturgie: ´Een loflied voor de Heer heel mijn leven. Een psalm tot het laatst voor mijn God.´ En tijdens de viering van de Maaltijd: ´Aller Augen´ van Heinrich Schütz – LB 145a. Gonny van der Maten speelt in deze viering Toccata van Johann Jakob Froberger, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ van Joh. Seb. Bach, Passacaglia in d van Dieterich Buxtehude en Herzlich tut mich erfreuen (mel. LB 747) van Johannes Brahms. Het lied met de kinderen is niet toevallig LB 744: een Utrechts vers over Sint Maarten!

Zondag 28 oktober - Ds. R. Rosmolen uit Hoogland

In de doorgaande lezing van het Marcusevangelie is de ontmoeting tussen Jezus en de rijke jongeman aan de orde (10:17-27). Typisch Marcus is hier het tussenzinnetje: Jezus keek hem liefdevol aan. En nodigt hem vervolgens uit tot een loslaten van zichzelf, zo gróót dat zijn goede wil erop breekt. Even pijnlijk als herkenbaar. Wat moeten wij dan, even goedwillend, als het evangelie teveel gevraagd is? Reken erop dat het nooit hopeloos wordt. Maar hóe, dat is wel de vraag. Gonny van der Maten speelt in deze viering van Joh. Seb. Bach: Präludium in D Dur (BWV 532) en Fuga in D Dur (BWV 532); en Andante in F Dur, toegeschreven aan Joseph Haydn.

Zondag 21 oktober - Ds. Kees Bregman - Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

´De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.´ Rond deze hoog-energetische woorden uit Marcus 10:45 staan we stil bij de vraag hoe Christus verschil maakt in onze levens, persoonlijk en gemeenschappelijk. Jezus´ leerlingen botsen heftig in een conflict dat over bestaansrecht en gezien worden lijkt te gaan. Hoe herkenbaar en van alle tijden. In deze viering kijkt de Heer ons aan ´oog in oog´ en zet ons op een ander spoor: een beweging van ´breken en delen´, een hoge prijs, maar wel een die vrijmaakt. Intens om bij stil te staan, letterlijk, in de kring. De cantorij zingt in deze viering tijdens de communie het ´Ave verum corpus´ van Mozart. Gonny van der Maten speelt van Joh. Seb Bach Largo BWV 972a en Andante uit Sonate IV en tot besluit Präludium und Fuge in e moll van Nicolaus Bruhns.

Zondag 7 oktober - Ds. Gerrit Olsman, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

Zien waarop het aankomt is het thema dat oplicht vanuit Jezus´ ontmoeting met een blinde (Marcus 8:22-26). In deze viering zingt de cantorij My eyes for beauty pine van Herbert Howells (1892-1983) en speelt Gonny van der Maten Präludium in d (BWV 539) van J. S. Bach (1685-1750), Voluntary in D (Adagio – Vivace) van John Stanley (1713-1786) en Andante poco allegro van Samuel Wesley (1766-1837)

Zondag 30 september - Ds. R. Rosmolen uit Hoogland

In de lezingen voor deze zondag komt een beweging op gang. Abraham (Gen. 12) verlaat het oude vertrouwde en evenzeer beklemmende ´vaderhuis´, omdat hij zich geroepen voelt – door God. Jezus stuurt zijn leerlingen twee aan twee erop uit, met bijna niets bij zich, om het goede nieuws bekend te maken en heling te brengen (Marcus 6:6b-13). Wat verandert er in ons geloven, denken en doen wanneer we ons die beweeglijkheid van de bijbelse boodschap eigen maken? ´Kinderen van het licht´ te zijn, dat is de missie (LB 612)! Gonny van der Maten speelt in deze viering werk van J.P. Sweelinck (Da pacem Domine in diebus nostris - Geef vrede Heer in onze dagen); van Paul Hindemith (Ruhig bewegt uit Sonate I); en van Felix Mendelssohn Bartholdy (Ostinato).

Zondag 23 september - Ds. C.J. Menken-Bekius uit Zeist, m.m.v. organist Jan Jansen en de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

Op deze zondag in de vredesweek zet een vers uit Jacobus 3:13-18 de toon: ´Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.´ Met het verhaal van de verandering van Zacheüs (Lucas 19:1-10) wordt het persoonlijk en concreet. In deze viering speelt Jan Jansen werken van Johann Sebastian Bach: Adagio (uit BWV 564), Nun freut euch lieben Christen gemein´ (BWV 734) en Fuga in C Dur (uit BWV 564). De cantorij zingt ´Praise, o praise our God and King´ van Martin How.

Zondag 9 september - Ds. G. Morsink uit Zeist - Dienst van Schrift en Tafel

De Schrift gaat open bij Marcus 8:27-38, de indringende woorden van Jezus over wat het van ons vraagt om zijn leerling te zijn: ´Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.´ Een ongekend loslaten, om tenslotte al het nodige te ontvangen. De gaven van brood gebroken en wijn gedeeld beelden dat uit. Gonny van der Maten speelt in deze viering Psaume CXIX Heureux, Seigneur, tes bien-aimés van Henri Gagnebin (1886-1977), Fuga in h moll über ein Thema von Corelli (BWV 579) van Joh. Seb. Bach (1685-1750), Allegretto van Niels Gade (1817-1890) en tot slot Fuga (uit Sonate nr. II) van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).

Zondag 2 september - Ds. Kees Bregman, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

We vieren het feest van de Doop van Judie Eva Janne, dochter van Sjaak en Anna van Doorn-Joosse (Birkstraat 122a). Judie is het zusje van Dries; zij is geboren op 5 mei 2018. Met haar ouders en grootouders, hun vrienden en familie kijken we uit naar een vrolijk ‘welkom in de wereld van Gods liefde’ voor Judie en ieder mensenkind. De tekst die richting geeft komt uit Efeze 5:8b - ´Ga de weg van de kinderen van het licht´, letterlijk ´wandelt als kinderen van licht´. Wat stel je je daarbij voor? We zingen bij de doop: ´Door het water vroeg of later kom je dichtbij het geheim: in de hoge hemel staat er dat je kind van ’t licht mag zijn.´ Licht is een warm woord voor God, bron en bestemming van ons leven.

Zondag 19 augustus - Ds. Hans Breunese uit Leersum

Zondag 5 augustus - Ds. Peter van den Berg

In een serie van drie preken (Emmakerk, Wilhelminakerk en Oude Kerk) vandaag het derde hoofdstuk van Efeziërs. De brief aan de Efeziërs is een rondzendbrief aan gemeentes die na de eerste pioniersfase nu stuiten op vele praktische problemen. Maar voordat de schrijver (Paulus?) daarover begint, geeft hij in deze hoofdstukken eerst zijn fundamentele visie. In hoofdstuk 3 werkt hij verder uit hoe de genade in zijn eigen leven en in die van de gemeente werkt of kan werken. De zoekende gelovige stuit daarbij keihard op de paradox van het christelijk geloof, namelijk dat de kracht gevonden wordt in de zwakte. In de mislukking van het leven van Christus, het kruis, wordt door de liefde van God nieuw leven gevonden. Paulus is daarvan met zijn leven getuige (vers 1 – 13). En ook de kerk kan daarvan getuigen (vers 14 – 21). De mens is geschapen voor een genadevol bestaan, elk leven is waardevol, hij hoeft zichzelf niet te redden. Dat dit haaks staat op ons modern levensgevoel en politieke visies is tegelijk schrijnend en hoopvol.

Zondag 22 juli - Ds. Kees Bregman - dienst van Schrift en Tafel

Op zondag 22 juli lezen we in de Oude Kerk het ´landschap´ van het evangelie – aan de orde is Marcus 6, het verhaal dat Jezus de menigte voedt naar ziel en lichaam – naast het landschap van het Dwingelderveld, in alle seizoenen geschilderd door Teun Klumpers. Om innerlijke ruimte zal het gaan, zoals Etty Hillesum schrijft, zo "dat er iets van God in je komt. Dat er ook iets van ´liefde´ in je komt, liefde waar je iets mee kunt doen in de kleine dagelijkse praktijk."

Zondag 8 juli 10.00 uur - Ds. Peter van den Berg

In de zomer volgen we het evangelie volgens Marcus. Hij vertelt het ene na het andere verhaal over Jezus en over zijn ontmoetingen met mensen. Soms heilzaam, soms confronterend. Maar wellicht is dat geen tegenstelling. We lezen deze zondag Marcus 6:1-6, over de zoon van de timmerman te midden van zijn dorpsgenoten in Nazaret. Hoeveel vreemdheid kun je verdragen van iemand die je denkt te kennen? Wie is ‘profeet’, d.w.z. van wie kun je horen wat Gód je te zeggen heeft? Altijd een spannende vraag.

Zondag 1 juli 10.00 uur - Ds. Kees Bregman

We lezen het slot van het boek Job (hoofdstuk 42:7-17) en besluiten daarmee de serie van vier diensten. De teksten van eerdere ‘uitleg en verkondiging’ zijn gepubliceerd via www.emmakerk.nl > preken.
Het thema van de ‘finale’ van Job is de terugkeer van het gewone leven. Hoewel, gewoon? Het wordt nooit meer als vroeger; daarvoor is er te veel gebeurd. En toch loopt het relaas over Job, de integere mens die onbegrijpelijk te lijden kreeg, uit op een wonderlijke lichtheid. Een nieuw lied, LB 858, zet de toon:
Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lente-licht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

Zondag 10 juni - Ds. Kees Bregman, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten

We lezen verder in het boek Job. Over het geding tussen goed en kwaad dat in weliswaar in de hemel, in het verborgene, in gang is gezet, maar dat in ons mensenleven wordt uitgevochten. Job, die aanvankelijk vol gaat voor vertrouwen op de Naam van de Ene ´Ik zal er zijn voor jou´, raakt ontregeld als zijn lichaam hem in steek laat en zijn vrouw hem, even pijnlijk als betrokken, aan het denken zet over de vraag of de God in wie hij gelooft werkelijk rechtvaardig is. Na zeven dagen stilte breekt er iets in Job. We horen zijn klacht en proberen bij hem in de buurt te blijven, zo goed als dat gaat. We lezen uit hoofdstuk 1, 2 en 3 en maken dan de sprong naar hoofdstuk 19. waar er iets gaat zingen ´I know that my Redeemer liveth´. Gelukkig is de cantorij erbij om op toonhoogte te blijven. Zij zingt o.a. Ich will Gott unaufhörlich preisen van Orlando di Lasso en bij de gebeden het Audi Domine (Hoor, Heer!) van Adam Gumpelzheimer. En minstens zo belangrijk: de cantorij helpt ons op weg met twee spiksplinternieuwe liederen uit het Liedboek, die bijzonder passen bij het thema van het boek Job: 857 ´Jij zoekt mij: mens waar ben je?´ en 945 ´Ja, het liefst zou ook ik / als die andere drammers, / God tot ingrijpen dwingen ´.

Zondag 3 juni - Ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam

"Het beginsel van wijsheid is ontzag voor de EEUWIGE; zijn roem houdt stand voor altijd." zegt de Psalm van de zondag, 111. Over wijsheid zal het gaan in deze en de komende vieringen. We lezen namelijk met het oecumenisch leesrooster mee uit Job, het boek van de grote vragen tussen God en mens. Hoe kan het, dat het kwaad goede mensen treft – en dat de Ene dat blijkbaar laat gebeuren? In het eerste hoofdstuk van Job wordt deze oervraag gesteld en – nee, niet beantwoord – maar gehandhaafd, tot een lied (LB 650) iets terugzegt: ´Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen´. In deze viering speelt Gonny van der Maten werk van Joh. Gottfried Walther naar Italiaanse motieven en een Scherzo van Max Reger.

Zondag 27 mei - Ds. Wim Kievit - dienst van Schrift en Tafel

Na de beweging van advent en kerst, langs veertig dagen en Pasen tot aan Hemelvaart en Pinksteren pakt de Kerk op de zondag na Pinksteren nog één keer uit om de weg van Gods liefde naar mensen te vieren: de zondag van de Drie-eenheid. De viering opent muzikaal met het orgelwerk Allein Gott in der Höh´ sei Ehr´ (BWV 711) van Johann Sebastian Bach. Dezelfde melodie keert terug in de bewerking van Georg Friedrich Kauffmann en in een variatie van Bach (BWV 663). Klassieke lezingen op deze zondag zijn Exodus 3, over Mozes´ ontmoeting met de Ene bij de brandende braambos en Johannes 3, het nachtelijk gesprek van Jezus en Nicodemus over het verborgen werk van Gods Geest. De viering besluit met opnieuw Bach: Nun danket alle Gott (BWV 657).

Zondag 20 mei - Ds. Kees Bregman m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten - Pinksteren

De opname van deze dienst eindigt na ongeveer 10 minuten, om onduidelijke redenen.

Zondag 6 mei - Ds. Jos van Oord uit Amersfoort

´Beeldeters of beelddragers´ geeft ds Jos van Oord als thema aan deze viering mee. Dat spreekt bij de lezingen uit Exodus 32 (het verhaal van het gouden kalf) en Openbaring 22 (de levensboom). Met het prachtige gezang LB 978 na de overweging gaat een wereld open: ´Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.´ Gonny van der Maten speelt in deze viering Voluntary in e minor (Adagio – Andante) van John Stanley, Andante poco allegro van Samuel Wesley en Fuga ´alla Händel´ van Alexandre Guilmant.

Zondag 29 april - Ds. Peter vanden Berg, m.m.v. de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

We lezen verhalen over de vraag hoe je je tot God verhoudt: het begin van het Noach-verhaal uit Genesis 6 en de gelijkenis van Jezus over de ware wijnstok uit Johannes 15. Rampen gebeuren, soms in je eigen leven. Bijna onontkoombaar wordt daardoor de zijns-vraag gesteld, zeker als je overleeft. En als gelovige komt dan ook de vraag naar de relatie tot God aan de orde. Wie is God voor jou (nog) ? De cantorij zingt, samen met de gemeente, de klassieke ´Vogelmis´ (LB 299D) en natuurlijk het Cantatelied LB 655. Gonny van der Maten speelt als opening Preludium in d – J.S. Bach (1685-1750). Aansluitend bij het volkslied op deze zondag na Koningsdag gaat het collectespel dansant over ´de wyse de Chartres´! Na slotlied en zegen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna luisteren we naar de Fuga in G - F. Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).

Zondag 22 april - Ds. Gerrit Olsman

Met een Toccata over Psalm 150 van Adriaan C. Schuurman opent deze vrolijke zondag in de Paastijd. Gelezen wordt Genesis 6:1-4 naast Johannes 10:11-16 – mysterieus en mythisch over ´reuzen´ uit een oertijd, naast goed nieuws over integer leiderschap. Als we íets nodig hebben vandaag, dan wel dit laatste. Gonny van der Maten blijft spelenderwijs bij Psalm 150 van A.C. Schuurman: ook het trio en de fuga laat zij klinken.

Zondag 15 april - Ds. J.W. Breunese uit Leersum - dienst van Schrift en Tafel m.m.v. organist Jan Jansen en de cantorij o.l.v. cantor-organist Gonny van der Maten

In deze viering zingt de cantorij de ´Jozefmis´ van Cor de Jong en ´My Shepherd is Lord´ van H.F. Oxley (uit: The New Church Anthem Book). Jan Jansen speelt werk van Mendelssohn (Preludium en fuga in c-moll) en van Widor (Pastorale uit de 2e symfonie). In lezingen en liederen komt de herderlijke sfeer van Psalm 23 ons tegemoet. De viering besluit met een lied waarvan je op adem komt: ´Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.´ (LB 650).

Zondag 1 april - Ds. Kees Bregman m.m.v. organist Jan Jansen, een gelegenheidskinderkoor(tje) en de cantorij o.l.v. Gonny van der Maten – Paasdienst

We vieren de Doop van Marie Bokdam, geboren op 23 november 2017, dochter van Magalie Meyer en Rob Bokdam (Scalmeyerpad 12). Tweetalig krijgt zij de zegen mee! Het thema van de Paasmorgendienst – Licht-gelovig – sluit aan bij de Opstandingsstatie van Jean-Luc Bonduau. Voor het laatst is de serie foto´s van zijn werk in de Oude Kerk te bezichtigen. Volgens het evangelie van Marcus (16:1-8) krijgen de vrouwen het goede nieuws van de Levende te horen van een lichtgestalte ´in het wit´, dat is alsof daar een dopeling zit. Ze zijn er aanvankelijk stil van. In oude tijden werd de Doop een ´verlichting´ genoemd. Waar verdriet en liefde zo dicht bij elkaar liggen, moet je toch even met je ogen knipperen.

Aanvragen wachtwoord voor de Kerkradio

Het wachtwoord voor de Kerkradio kunt u aanvragen bij de
Webmaster van De Oude Kerk. U ontvangt het wachtwoord per email.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.