< Speciale diensten in De Oude Kerk te Soest voo

 
 
Kerkdiensten - Profiel van De Oude Kerk


Vieringen

De Oude Kerk heeft de beschikking over een prachtig historisch kerkgebouw. Elke zondagochtend om 10.00 uur komt de gemeente hier samen voor een viering. Daarnaast worden diensten gehouden in de Kerstnacht, op Eerste kerstdag, op Witte donderdag, Goede vrijdag en in de Paasnacht. Enkele malen per jaar, zoals op de avond van Aswoensdag, kunnen - samen met geloofsgenoten uit andere kerken - in oecumenisch verband vieringen worden georganiseerd. Ook zijn er jaarlijks enkele gezamenlijke diensten met de wijkgemeente van de Wilhelminakerk.

Liturgie

De liturgie in De Oude Kerk is oecumenisch-protestants van karakter en onderscheidt zich door aandacht voor de rijkdom van de lange liturgische traditie, waarmee op een eigentijdse en vaak creatieve wijze wordt omgegaan. Daartoe behoort ook het besef van een liturgisch ritme in de tijd, gaande van Advent naar Pinksteren tot de zondagen van de Voleinding; de boeiende traditie van het kerkelijk jaar met zijn door lezingen en liederen uitgesproken zondagen. Om de samenhang in de liturgie te verhogen heeft de dienst een voor de gemeente herkenbare vorm, een kader, waarbinnen keuzes mogelijk zijn. Ook muzikaal is er veel te genieten en te doen. Er is een cantorij, die in principe op elke eerste en derde zondag van de maand en op een aantal hoogtijdagen meewerkt in de zondagse vieringen. Deze wordt geleid door cantor-organist Gonny van der Maten,

Avondmaal

Eenmaal per maand (meestal de derde zondag van elke maand) is er een dienst van Schrift en Tafel. Hierin vieren wij open en oecumenisch Avondmaal: ieder die wil deelnemen is welkom. Feestelijk, staande in een grote kring met jong en oud, gaan brood en wijn rond. Ook gasten, die niet aan het Avondmaal willen deelnemen, worden aangemoedigd toch in de kring te komen staan, zij kunnen brood en wijn gewoon door te geven. Voor kinderen en voor anderen die dat willen is er druivensap in plaats van wijn. Wie moeilijk ter been is, kan plaats nemen op een stoel die aansluit bij de kring.

De doop

Wanneer de ouders daartoe de wens te kennen geven, kan hun kind tijdens een zondagse viering in De Oude Kerk gedoopt worden. Hierbij worden alle kinderen in de kerk betrokken. Vlak na de doop wordt de dopeling gezalfd en wordt zijn of haar doopkaars aangestoken. De ouders ontvangen een doopkaart als herinnering voor hun kind. De ouders schrijven de naam van hun kind aan het eind van de doopplechtigheid bij in het doopregister.
Maar natuurlijk kunnen ook ouderen op hun verzoek gedoopt worden.
Voorafgaand aan een doop vindt er een doopgesprek plaats over de betekenis van de doop en over de praktische gang van zaken. U kunt, wanneer u uw kind of uzelf wilt laten dopen, een afspraak maken met de predikant, ds. Kees Bregman.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.