Over ons - Profiel De Oude Kerk in Soest


Profiel van de wijkgemeente

De ´Oecumenische vierplek De Oude Kerk´ is een van de vierplekken van de Protestantse Gemeente Soest en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. maakt deel uit van wijk Zuid van de Protestantse Gemeente te Soest
Met ingang van 1 december 2017 zijn de wijkgemeentes in Soest opgeheven en opgegaan in één gemeente met meerdere vierplekken. Er is nu één kerkenraad, met een kernteam per vierplek.

Wij willen een levende gemeenschap zijn met een veelkleurige geloofsbeleving, die

  • openstaat voor ieder die mee wil doen, ongeacht zijn of haar kerkelijke achtergrond;
  • zorg besteedt aan een levendige en stijlvolle viering
  • ondersteund wordt door een cantor-organist (kerkmusicus klasse 1) en een cantorij, waarbij de vormgeving van de samenkomsten ook put uit verschillende culturele uitingen (muziek, poëzie, beeldende kunst).

We zijn een kerk, waarin oog-voor-elkaar een belangrijke samenbindende kracht vormt. De Oude Kerk staat voor een ´netwerk-kerk´, niet in de zin van ´ons kent ons´, maar voor een weefsel van relaties waarin ieder zich op haar of zijn eigen wijze kan thuis voelen.

Oecumenische wijkgemeente

Van afkomst Hervormd, noemt de vierplek zich sinds 2002 ´oecumenisch´ in de oorspronkelijke betekenis van het woord: betrokken op de bewoonde wereld.
In deze zin is ´oecumenisch´ wel een heel groot woord, maar we verstaan het niet als een pretentie die we wel even zullen waarmaken. ´Oecumenisch´ is voor ons een verlangen. Het woord daagt ons uit tot steeds weer nieuwe openheid voor mensen die onder dit eeuwenoude dak inspiratie zoeken voor eigentijds geloof in de wereld van vandaag. Ongeacht kerkelijke achtergrond of religieuze oriëntatie, ieder is hier welkom om zich goed te laten doen door de Geestkracht van de bijbelse verhalen, het vieren in de kring, de lichtval in het koor, de rust van de kerktuin rondom, door ontmoeting en gesprek met anderen.

´Stijlvol, levendig en bezield door het evangelie´ zijn de trefwoorden die richting geven aan ons samen vieren, leren, dienen en ontmoeten in en vanuit De Oude Kerk.

Muziek en zang

Muziek en zang nemen in de zondagse vieringen een grote plaats in, waarbij de Cantorij ongeveer twee keer per maand een belangrijke bijdrage levert. Als cantor-organist hebben Maarten Kooy, Jan Jansen, Cor de Jong en Klaas Vellinga deze traditie vorm gegeven. Vanaf 15 augustus 2014 is Gonny van der Maten uit Wageningen als nieuwe cantor-organist van De Oude Kerk benoemd.


v.l.n.r. Maarten Kooy - Jan Jansen - Cor de Jong - Klaas Vellinga - Gonny van der Maten.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.