Organisatie - Diaconie De Oude Kerk


Diaconie

Alle diakenen zijn, als ambtsdrager, lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest. De diaconie vormt een hecht team, dat midden in de moderne wereld staat, klaar om hulp te verlenen als dat nodig is, of dat nu in Soest, ergens in het land of ergens in de wereld is. Zo willen we als kerkgemeenschap er zijn voor de anderen en een concreet signaal van medeleven en mededogen afgeven.

College van Diakenen (CvD)

Het dagelijks bestuur van de Diaconie is in handen van het College van Diakenen (CvD).

Individuele hulpverlening

De fluctuerende economie, de inkrimping van sociale voorzieningen, werkloosheid, mensen die vaak buiten hun schuld in financiële moeilijkheden komen, zijn factoren die maken dat er regelmatig een beroep op de individuele hulpverlening van de diaconie wordt gedaan. Deze hulpvragen komen bij het CvD terecht. Hierbij wordt samengewerkt met Caritas, de vergelijkbare organisatie van de RK kerk. Gezamenlijk met Caritas worden ook kerstpakketten rond gebracht bij alleenstaanden of gezinnen die een beetje steun kunnen gebruiken.

Werelddiaconaat

Eens in de twee jaar, wordt door het College van Diakenen (CvD) een jaarproject gekozen. De internationale hulpaanvragen lopen altijd via Kerken in Actie. In het andere jaar (oneven jaar) is de opbrengst van het jaarproject bestemd voor de individuele hulpverlening binnen Soest.
Naast collectes is ook de opbrengst van de kledingbeurs (oktober), bazaar (november) bestemd voor het jaarproject. Binnen het CvD worden hiervoor afspraken gemaakt.

Financiële middelen

Al het werk van de diaconie moet uit ´levend geld´ worden betaald. Uit collectes en andere giften dus, en niet uit vermogen. Helaas is dat niet altijd genoeg om alle uitgaven te bekostigen.
De diaconie beheert een bescheiden vermogen, uit de opbrengst waarvan het tekort aan ´levend geld´ vaak kan worden gecompenseerd. Omdat steeds vaker een beroep op de diaconie zal worden gedaan, worden de zondagse collectes voor de diaconie van harte aanbevolen.

Diakenen van De Oude Kerk

De Oude Kerk heeft de volgende diakenen als ambtsdrager:
Han van Dijk, tel. 035-601 96 44,
Betty Blankenstein, tel. 035-603 59 30, e-mail:
Wim Floor tel. 035-601 67 13, e-mail:
Guus Kniest tel. 035-602 30 83, e-mail:
Edith Woodhouse tel. 035-601 63 21, e-mail:

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.