Pastoraat binnen De Oude Kerk in Soest


Algemeen

Pastoraat noemt men het met elkaar in contact treden van mensen vanuit de kerkelijke gemeenschap. Een belangrijk doel van het pastorale werk is: mensen betrekken en betrokken houden bij de kerkelijke gemeenschap en bij de vragen rond geloof en zingeving. Dit is niet alleen een zaak voor ouderlingen en predikant, van pastorale medewerkers en contactpersonen, maar voor heel de gemeente.

Om het pastoraat in goede banen te leiden is De Oude Kerk in zeven secties verdeeld. Ook na het opheffen van de wijkgemeentes op 1 december 2017 blijft deze indeling toto nader bericht hetzelfde.

Predikant, ouderlingen en pastorale medewerkers

Het pastoraat wordt geleid door de predikant. Clarie van Heijzen ( tel. 035-603 29 39) fungeert als coördinator van het pastorale team.
"Ouderling" is een van de "ambten" in de kerkelijke gemeente: ouderlingen zijn lid van de kerkenraad.
Aan het hoofd van elke sectie staat de ouderling. Deze wordt zo mogelijk geholpen door een aantal pastorale medewerkers. Samen onderhouden zij het contact met de verschillende gemeenteleden uit hun sectie. Bij hun bevestiging beloven zij vertrouwelijke informatie geheim te houden.
Natuurlijk kan een gemeentelid ook zelf contact opnemen met de ouderling, de pastorale medewerker of de predikant.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.