Diaconie Jaarproject 2014 - De Oude Kerk


Armoede en vrouwenhandel in Oost Europa en Nederland

Het College van Diakenen geeft ieder jaar aan het commissie MDO (Missionair Diaconale Ontwikkeling) de opdracht om een jaarproject te zoeken, waar de aandacht van de protestantse gemeente Soest in het bijzonder naar uitgaat.
Voor 2014 zet de Protestantse gemeente Soest zich in voor vrouwen uit Oost Europa die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel. Wereldwijd neemt het probleem van mensenhandel toe. Oost Europa is daarbij een gebied waar steeds meer vrouwen, vaak onder valse voorwendsels, worden geronseld. Veel van deze vrouwen komen terecht in de prostitutie in West Europa. Zij hebben te lijden onder de stijgende armoede in Oost Europa. Dit is één van de belangrijkste redenen dat veel vrouwen uit deze regio in de seks industrie belanden.

De discussie over vrijwillig of niet vrijwillig in de prostitutie werken is niet zo relevant. Als er geen andere optie is om te overleven kiezen vrouwen er soms voor in de prostitutie te werken. Ze hebben echter geen idee van de dwang en geweld dat hun te wachten staat.

Dit jaar ondersteunen wij de volgende organisaties:

  • La Strada - Wit Rusland

  • Het Scharlaken Koord - Nederland

La Strada - Wit Rusland

Wit Rusland is het land van herkomst van heel veel vrouwen die verhandeld worden om in West Europa te werken in de seksindustrie. La Strada wil voorkomen dat vrouwen onder valse voorwendsels naar het buitenland worden gelokt en in de val lopen. De organisatie werkt daarom samen met sociale diensten en scholen om voorlichting te geven aan risicogroepen (jonge mensen onder de 25 jaar, waaronder kinderen in tehuizen). Ook traint men docenten en sociaal werkers om voorlichting te geven over mogelijke gevaren en de feitelijke situatie in het buitenland. Daarnaast biedt La Strada opvang aan vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

Het Scharlaken Koord - Nederland

Het Scharlaken Koord is een christelijke instelling en verleent hulp aan prostituees in diverse steden. Men biedt professionele en betrokken hulp door middel van preventiewerk, straatwerk en maatschappelijk werk. In Amsterdam merkt Scharlaken Koord dat zeker 60% van de prostituees uit Oost Europa komt. Vaak zijn ze onder valse voorwendsels de prostitutie ingelokt. Het Scharlaken Koord probeert het vertrouwen van deze vrouwen te winnen door ze op te zoeken. Hulp in Nederland is gericht op goede opvang en terugkeer naar hun eigen land met goede re-integratie ter plaatse.
Wilt u meer hierover weten, kijk dan op www.scharlakenkoord.nl.

Collectedata 2014 (onder voorbehoud)

5 januari, 9 februari, 2 maart, 27 april, 18 mei, 22 juni
13 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december14 april, 28 april,

Wit u een gift overmaken: bankrekening nr. NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. ´Jaarproject´.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.