Diaconie Jaarproject 2016 - De Oude Kerk


In 2016 zet de Protestanse gemeente Soest zich in voor vluchtelingen in Nederland. We helpen mensen voor wie hier geen perspectief is terug te keren naar hun land, en steunen een project in Utrecht voor ongedocumenteerden, mensen zonder verblijfsvergunning.
Lees de hele folder

Terugkeerproject vluchtelingen - Transithuis in Groningen

Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. Inhun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief. Sinds december 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkeerhuis). Hier worden ze opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.
Zie ook Website Transithuis

Villa Vrede - een plek om te bestaan

Ze bestaan, maar ze mogen er niet zijn. In Utrecht verblijven naar schatting vijfduizend mensen zonder verblijfsvergunnung. Ze hebben geen status, geen burgerservicenummer. Ze mogen niet werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen en kunnen geen huis huren om in te wonen. Ze leiden een onzichtbaar bestaan.
In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten.
Zie ook Website Villa Vrede

Collectedata 2016 (onder voorbehoud)

3 januari, 27 maart, 1 mei, 29 mei, 12 juni, 3 juli,
7 augustus, 4 september, 2 oktober, 20 november, 4 december.

Een gift overmaken?

Wit u een gift overmaken: bankrekening nr. NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. ´Jaarproject 2016´.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.