Diaconie Jaarproject 2017 - De Oude Kerk


We steunen dit jaar twee projecten in Rwanda; een project van de organisatie Mwana Ukundwa, die zich inzet voor een project voor weeskinderen en een project van CEFORMI, een christelijke onderwijsinstelling die vakopleidingen biedt voor kansarme en kwetsbare jongeren.
Lees de hele folder

Project 1 Mwana Ukundwa - opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda (een project van Kerk in Actie)

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal er 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema's georganiseerd.

Project 2 CEFORMI - onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda (Project 10 27)

Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren.

CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. De jongeren kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo'n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden.

CEFORMI deelt ook het evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken.

Een gift overmaken?

Wit u een gift overmaken: bankrekening nr. NL90 RABO 0304 7253 90 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. ´Jaarproject 2017´.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.