De Cantorij van De Oude Kerk


Cantorij Oude Kerk Soest

Je stopt niet gauw met je zanghobby als je eenmaal lid bent van de Cantorij van De Oude Kerk. Dat is dan ook best te verklaren. In een eeuwenoud gebouw zing je met gemotiveerde mensen in een kerkruimte die uitblinkt door de uitstekende akoestiek. Je zingt daarbij koormuziek uit de schat der eeuwen.

De Cantorij bestaat op dit moment uit 28 leden en wordt sinds september 2014 geleid door cantor/organist Gonny van der Maten (www.gonnyvandermaten.nl). De Cantorij werkt 1-2 zondagen per maand mee aan de viering op zondagmorgen. De repetities zijn iedere woensdagavond van 19.15 tot 21.15 uur in de Oude Kerk. Het repertoire bestaat uit vaste gezangen (Missen van Rheinberger, Vogel etc.), liedzettingen, motetten (Schütz, Distler, Goss e.a.) en acclamaties. Op hoogtijdagen is er een uitgebreid programma van koormuziek. Zo zijn o. a. de Funeral Sentences van Purcell en delen uit het Requiem van Fauré en Duruflé gezongen. Ook in de diensten van kerst- en paasnacht heeft de Cantorij een belangrijk aandeel. De Cantorij wil bijdragen aan een muzikaal goede liturgie, de gemeentezang stimuleren en verlevendigen èn goede koormuziek uit alle eeuwen laten horen. Tijdens cantorijdiensten wordt regelmatig samengewerkt met organisten Jan Jansen, Ere Lievonen en David Jansen. Mocht u belangstelling hebben om mee te komen zingen, dan bent u te allen tijde welkom op woensdagavond om eens mee te komen doen en de sfeer te proeven. Bij aanmelding wordt altijd een kleine stemtest afgenomen om te kijken welke stemsoort u heeft en of uw stem geschikt is voor toevoeging aan de Cantorij.

Cantorij De Oude Kerk

Uit de geschiedenis van de Cantorij

De Cantorij van de Oude Kerk is opgericht in 1976, maar de kerkmuzikale traditie gaat verder terug. Het Hervormde Kerkkoor o.l.v. Maarten Kooy legde al jaren eerder de basis voor de huidige Cantorij. Onder zijn leiding zijn de kerkdiensten veranderd van sobere diensten van Woord en Gebed in diensten met een meer liturgische invulling. Maarten Kooy was organist-cantor in de Oude Kerk van 1950 tot 1971.
Na Maarten Kooy werd Jan Jansen organist van de Oude Kerk. In 1976 richtte hij de Cantorij op. Jan Jansen zette het werk van Maarten Kooy voort onder het motto "een levende kerk is een zingende kerk". Jan Jansen heeft de Cantorij geleid van 1976 tot 1987. In dat jaar werd hij benoemd als organist van de Domkerk te Utrecht.
Cor de Jong is de derde organist-cantor van de Oude Kerk geweest, van 1987 tot 1999. Per 1 februari 1999 is Cor de Jong benoemd als cantor in het plaatsje Volda in Noorwegen. Van die tijd af heeft Rens Bijma tijdelijk de functie cantor en organist waargenomen. Sinds september 2001 was Klaas Vellinga de cantor-organist. Helaas is Klaas op 1 juni 2013 overleden. Met ingang van 15 augustus 2014 is Gonny van der Maten uit Wageningen als cantor-organist verbonden aan De Oude Kerk.

Loading

De Oude Kerk

e-mail: info@oudekerksoest.nl
Adres: Torenstraat 1,
3764 CK Soest.
Tel. (035) 602 21 20
Elke zondag is er een kerk­dienst om 10.00 uur.

Predikant:
Ds. Kees Bregman
tel. 06-17 25 65 44, in de regel bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, vrije dagen: donderdag en zaterdag
e-mail:

Scriba Kerkenraad PGS:
e-mail: kerkenraad.pgsoest@gmail.com

Secretaris kernteam:
Mevr. Janny Voogt
tel. 035-602 10 87
e-mail:

Beheerder:
Mevr. Gerda Vugts
e-mail:

Cantor-Organist:
Mevr. Gonny van der Maten
tel. 031-742 56 28
e-mail:


 
  Deze website is afgeleid van Protestantsekerk.net, een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.